สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศติมตามและส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาพระวินยาธิการ พระสังฆาธิการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ วัดบ่อชะเนง  ตำบลหนองแก้ว  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ มอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

E-bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

Youtube สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,428