สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และกำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ  ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดออกพื้นที่นิเทศ ติดตาม และกำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานบุญเทศกาลสลากผลไม้ภูเขาไฟวัดศิริวราวาส ณ วัดศิริวราวาส ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดศรีสะเกษ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีลาวา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

E-bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

Youtube สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,141