พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมสมัยสามัญคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ พศจ.ศรีสะเกษ รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เกี่ยวกับการป้องกันเหตุที่ไม่เหมาะสมกับคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา พร้อมลงพื้นที่ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงานมหรสพในวัดสระกำแพงใหญ่ ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เพื่อรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง” ตักบาตรทุกวันอังคาร พศจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการขอเบิกเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

E-bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

Youtube สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,885