พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดศรีสะเกษ การอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา โครงการติดตามและส่งเสริมการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีวัดมหาพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๕ พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕ พิธีทำบุญมหาสังฆทาน บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ที่ฌาปนสถานเมรุวัดเพียงนาม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๔๓ ศพ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

E-bookบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image

Youtube สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,730