แจ้งเรื่องร้องเรียน/ แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ ไปรษณีย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 7909 E-mail : [email protected]

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 158,913