สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ 

     วันเสาร์ ที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ในกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔  ดังนี้
          ๑. วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
          ๒. วัดหลวงสุมังคลาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
          ๓. วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
          ๔. วัดป่าศรีสำราญ (ธ) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
          ๕. วัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
          ๖. วัดสว่างวารีรัตนาราม ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
          ๗. วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
    ซึ่งในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,462