พศจ. ศรีสะเกษ ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) อุทิศถวาย พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร ถวายแด่ประธานสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) อุทิศถวาย พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง  ที่ถึงแก่มรณะภาพเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร ตลอดจน นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 
     ในการนี้ นายอัครนันท์ นนทา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพิธีการในพิธีครั้งนี้ด้วย  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 136,447