พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีวัดมหาพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยนยน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ นายปรมะ สีหะวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนายการ และนายภาณุวัฒน์ พวงศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ในพิธีทำบุญมหาสังฆทาน สืบสานประเพณีวัดมหาพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พระเทพวิสุทธิโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ พระศรีวชิรบัณฑิต เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๐ ได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ซึ่งมี นายชัยชนะ ผลาพงษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อุบาสกอุบาสิกาชาววัดมหาพุทธาราม ผู้นำชุชมชน พุทธศาสนิกชนชาวบ้านอะลางตำบลแข้  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,702