ประชุมตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕  โดยมี นายสิทธา มูลหงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมประชุมตรวจราชการฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เมตตากว่าสัมโมทนียกถา และได้รับความเมตตาจากพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดการประชุม
                  ในการนี้ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยตลอดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสาทรปริยัติวิมล วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,694