พศจ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  นายปรมะ สีหะวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายสุพจน์ กาบแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"  ณ บริเวณพื้นที่สังเวชนียสถานจำลองป่าโคกห่องหนองกัญชา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอโนนคูณ ส่วนราชการระดับอำเภอ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,742