จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

          วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอาราหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ และนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะญาติธรรม และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ข่าว/นายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ภาพ/ เจ้าหน้าที่ สนง.พศจ.ศก. 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,425