สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

         วันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางอุไรวรรณ ต๋องเรียน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายภาณุวัฒน์ พวงศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีนายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระเถรานุเถระ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และบุคลากรในสังกัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพียงกัน
         ทั้งนี้ การจัดพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,416