สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไปศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕

          วันพฤหัสบดีที่ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๙ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไปศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานฯ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน
         ทั้งนี้ การจัดพิธีบวงสร้างดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,364