สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลรายบุคคลและสถิติข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

           วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจสอบสถิติข้อมูลรายบุคคลและสถิติข้อมูลสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑) โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
๒) โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
๓) โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ตำบลเมืองใต้ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
          ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,449