สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการ “พี่สอนน้อง น้องเล่าพี่” ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

            วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการ “พี่สอนน้อง น้องเล่าพี่” ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จนสิ้นสุดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายลักษณะงานที่รับผิดชอบ หรือที่ได้รับหมอบหมาย การตอบปัญหา ข้อเสนอแนะ และร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ การจัดโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,449