แจ้งยื่นแบบคำขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร ปี2565.pdf |
แบบคำขอรับนิตยภัตผ่านธนาคาร ปี2565.docx |
form_e-payment นิตยภัต ktb.pdf |
form_e-payment KTB.docx |
รายชื่อพระสังฆาธิการ ยื่นขอรับนิตยภัต 2565 (มหานิกาย).xlsx |
รายชื่อพระสังฆาธิการ ยื่นขอรับนิตยภัต 2565 (ธรรมยุต).xlsx |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,746