พิธีเปิดป้าย “ถนน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ราชสิทธิ์ (เขมงฺกรมหาเถร) อริยมรรควิถี พอดีเดิน”

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  ร่วมถวายการต้อนรับและปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสที่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ฝ่ายศานศึกษา) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตาปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในพิธีเปิดป้าย “ถนนสมเด็จพระมหาธีราจารย์ราชสิทธิ์ (เขมงฺกรมหาเถร) อริยมรรควิถี พอดีเดิน”  พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ และพิธีถวายกฐินสามัคคี ณ วัดปราสาทภูฝ้าย ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรับเกียรติจาก นายสำรวย  เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,902