คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอกันทรลักษ์)

     วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางวิมลพรรณ  พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางพรทิพา จันทร์แจ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเสถียร  ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีและสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ  ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอกันทรารมย์  วัดบ้านหนองสนม  อำเภอโนนคูณ และ วัดบ้านเขวา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวิสุทธิโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐  พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระเถรานุเถระ  พร้อมด้วยฝ่ายบ้านเมือง ประกอบด้วยนางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  นายอำเภอ และปลัดอำเภอในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีและแสดงมุทิตาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในการจัดพิธีดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีจุดคัดกรอง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,763