พิธีทำบุญมหาสังฆทาน บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ที่ฌาปนสถานเมรุวัดเพียงนาม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๔๓ ศพ

วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ ในพิธีทำบุญมหาสังฆทาน (รวมญาติ) บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ฌาปนสถานเมรุวัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๓๔๓ ศพ ณ ศาลาการเปรียญวัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระราชปริยัตยาทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  พิธีดังกล่าวนี้มีพระเถรารุเถระ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร  นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ตลอดจน พุทธศาสนิกชน คณะญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,732