สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญกุศล ทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดจอมพระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น . นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายปรมะ สีหะวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับส่วนล่วงหน้า ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดจอมพระ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหน้าหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอยางชุมน้อย ส่วนราชการระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,694