จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

           วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดมหาพุทธาราม พระอาราหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะญาติและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การจัดพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,371