พิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกสิทธิ์ ดวงแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย จ่าเอกสถาพร พรหมบุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายภาณุวัฒน์ พวงศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ (หงษ์) ฉายา ปคุโณ วิทยฐานะ ป.ธ.๔ น.ธ.เอก พธ.บ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เข้าถวายสักการะและอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด อ่านคำสั่งแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอ่านคำสั่งแต่งตั้งเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี หัวส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ณ วัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ :
ข่าว : เสถียร ประทุมวงศ์