คุณเข้าวัดเพื่ออะไร

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
วันพระเข้าวัดฟังธรรม
42  37.5%
เข้าวัดเพื่อความสบายใจ
36  32.1%
เข้าวัดถวายสังฆทาน
10  8.9%
เข้าวัดทำบุญวันเกิด
9  8%
เพื่อหาวัตถุมงคล
8  7.1%
เพื่อท่องเที่ยว ถ่ายรูป
4  3.6%
เข้าวัดเพื่อเวียนเทียน
3  2.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  112
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:12

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง