การประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเอกสิทธิ์​ ดวงแก้ว​ นักวิชาการ​ศาสนา​ชำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​ รักษา​ราชการ​แทน​ผู้​อำนวย​การสำนักงาน​พระ​พุทธศาสนา​จังหวัดศรีสะเกษ​ มอบหมาย​ให้​นางพจมาลย์ ดาประสงค์ นักวิชาการ​ศาสนา​ชำนา​ญ​การ​ ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ