ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

         ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูลวัดทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๔ อัตรา

         ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ -๔ ตามรายชื่อในประกาศ มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑-๔ ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวต่อไป