ระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายกำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการจัดการแข่งขัน ดังนี้

๑. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ แบ่งเป็น ๒ ระดับ (รับ ๑๕ ทีมๆละ ๓ คน)

   ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓)

   ๑.๒ ระดับมัธยาศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)


๒. การประกวดจัดนิทรรศการ "วันมาฆบูชา" (รับ ๑๕ ทีมๆละ ๓ คน)

  ๑.๑ แข่งขันประเภททีมๆละ ๓ คน

  ๑.๒ รับดับชั้นมัธยมศึกษาระดับ (ม.๑-ม.๖)

สนใจสมัครเข้าแข่งขัน และดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งรายชื่อภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

  ๑. ทางโทรสาร ๐๔๕ ๖๑๗๙๐๙

  ๒. อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สอบภามเพิ่มเติมได้ที่ นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ โทร. ๐๘๑-๐๖๖๔๔๒๖