แจ้งโอนนิตยภัต ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตถวายพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ประจำทุกเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความเมตตาพระคุณท่าน ได้โปรดแจ้งพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระเลขานุการ ในสังกัดตรวจสอบบัญชีที่ได้ยื่นแบบคำขอรับเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตผ่านธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ว่ามียอดเงินนิตยภัตเข้าบัญชีพระคุณท่านหรือไม่ ถ้าหากยังไม่ได้รับเงินนิตยภัตดังกล่าวขอได้โปรดติดต่อมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยด่วน