พศจ.ศรีสะเกษ ออกเยี่ยมสนามสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพจมาลย์ ดาประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางพรทิพา จันทร์แจ้ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกเยี่ยมสนามสอบในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สนามสอบ ณ วัดกลาง ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวันที่ ๒ ของการสอบ

ภาพ :
ข่าว : เสถียร ประทุมวงศ์