วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางพจมาลย์ ดาประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมด้วย นางวิมลพรรณ พงษ์ภา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายเสถียร ประทุมวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายภาณุวัฒน์ พวงศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ :
ข่าว : เสถียร ประทุมวงศ์