โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย tomtam   

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร ระเบียบการ และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ ๐๔๕ ๖๒๒ ๖๔๕, ๐๖๓ ๕๔๒ ๕๔๙๒ (ปรมะ สีหะวงษ์) โทรสาร ๐๔๕ ๖๑๗ ๙๐๙ ระหว่างวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ssk.onab.go.th หรือเพจ facebook.com/ssk.onab.go.th

1.ระเบียบการรับสมัครฯ

2.ใบสมัคร

3.แบบแสดงความประสงค์

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง