พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙


ภาพ : ศักดิ์ชัย นัยบุตร, ปิยพงษ์ ทองดี
ข่าว : วิมลพรรณ พงษ์ภา