พิธีเจริญพระพุทธมนต์(ปฐมฤกษ์) เฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ภ.จว.ศ.ก. , พ.อ.วีรเทพ การุณรอบดุล รองผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ศ.ก. , นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปจ.ศก. , นายสมพงษ์ มหาลวเลิศ หน.สนจ.ศก. , นายสุริยันต์ สาระบุตร ผอ.สนง.พระพุทธฯศก. หน.ส่วนราชการในจังหวัดในจังหวัดศรีสะเกษ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์(ปฐมฤกษ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมหาพุทธาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาพ : ศักดิ์ชัย นัยบุตร
ข่าว : ดาลัด หิรัญไพบูลย์