ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

ศาลากลางหลังเก่า ชั้น ๒ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕ ๖๒๒ ๖๔๕ โทรสาร ๐๔๕ ๖๑๗ ๙๐๙

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง