ข้อมูลวัด-ที่พักสงฆ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
จำนวนวัดในจังหวัดศรีสะเกษ
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ 1,301 วัด
มหานิกาย 1,197 วัด
ธรรมยุต 104 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 3 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 1,298 วัด
มหานิกาย 1,195 วัด
ธรรมยุต 103 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง