ข้อมูลพระภิกษุ-สามเณร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดศรีสะเกษ
พระภิกษุ 9,913 รูป
มหานิกาย 9,126 รูป
ธรรมยุต 787 รูป
สามเณร 1,438 รูป
มหานิกาย1,275
รูป
ธรรมยุต 163 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง