สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  ๘ แห่ง  ได้แก่

๑. สำนักปฏิบัติธรรมวัดมหาพุทธาราม          อำเภอเมืองศรีสะเกษ

๒. สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโนนกุดหล่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

๓. สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีมงคล                 อำเภอศิลาลาด

๔. สำนักปฏิบัติธรรมวัดสว่าง                    อำเภอกันทรลักษ์

๕. สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนเย็น              อำเภอกันทรลักษ์

๖. สำนักปฏิบัติอรุณสว่าง                        อำเภอขุนหาญ

๗. สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกียรติแก้วสามัคคี       อำเภอศรีรัตนะ

๘. สำนักปฏิบัติธรรมวัดดวนใหญ่                อำเภอวังหิน

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง