พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ ธรรมยุต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดเกษหงส์ อำเภอพยุห์

นำโดยท่านเจ้าคุณ พระญาณวิเศษ ดจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ธรรมยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุชาติ พาเจริญ นายอำเภอพยุห์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

ภาพ : เอกสิทธิ์ ดวงแก้ว
ข่าว : วิมลพรรณ พงษ์ภา