ความหมายของนิตยภัต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

ความหมายของนิตยภัต

นิตยภัต คือ ค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแก่พระภิกษุสามเณรเป็นนิตย์ ในอดีตพระมหากษัตริย์ ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหาร อัฐบริขาร และพระราชทานเบี้ยหวัดเป็นรายปีแก่พระสงฆ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้ยุบเลิกเบี้ยหวัดรายปีเป็นเบี้ยหวัดรายเดือนแทน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้วางอัตรานิตยภัตพระราชทานตามลำดับชั้นสมณศักดิ์ฐานันดรเมื่อมีการพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์แล้วก็จะต้องพระราชทานนิตยภัตควบคู่กันไปด้วย

 

โกงข้อสอบ

ตอนโรคหัวหด

ซื้อสิทธิขายเสียง

หัวหน้าพาโกง