โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมประกอบด้วย ๑.พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ วัดหลวงสุมังคลาราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ และวัดทุกวัดในจังหวัดศรีสะเกษ

๒. พิธีถวายเทียนพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ ๓. พิธีถวายเทียนพรรษา โดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไปร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ


ภาพ : ศักดิ์ชัย นัยบุตร
ข่าว : วิมลพรรณ พงษ์ภา