คำขวัญประจำจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย paramazza   

คำขวัญประจำจังหวัด
"หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอมกระเทียมเทียมดี

มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี"