เจ้าคณะภาค ๑๐ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พรทิพา   

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมถวายการต้อนรับพระพรหมสิทธิ เจ้าคณภาค ๑๐ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายวิรอด  ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ และคณะข้าราชการ กรรมการสอบบาลีธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ชั้นประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ.๓,๔ และ ๕ ในวันที่ ๗-๘-๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยมีสนามสอบ ๒ แห่ง คือ หน่วยสอบแห่งที่ ๑ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จำนวนผู้เข้าสอบ ๒๙๕ รูป และหน่วยสอบแห่งที่ ๒ วัดมหาพุทธาราม จำนวนผู้เข้าสอบ ๓๖๗ รูปข่าวโดย นางวิมลพรรณ พงษ์ภา
ภาพข่าวโดย นายศักดิ์ชัย  นัยบุตร