ผอ.สนง.พศ.ศรีสะเกษร่วมในพิธีถวายมุทิตาสักการะแด่ คณาจารย์ และนิสิต มจร ศรีสะเกษ PDF พิมพ์ อีเมล

           เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะแด่คณาจารย์ และนิสิต ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการและตั้งสมณศักดิ์ใหม่

         ซึ่งพิธีการต่างๆ ได้เริ่มขึ้นในเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต พร้อมกัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง เรียนจังหวัดศรีสะเกษ และได้เมื่อเวลา ๑๑.๓๐น. ได้ทำพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เมื่อฉันเพลเสร็จแล้วก็ได้พักผ่อนอิริยาบถ และเข้าสู่ศาลาพระเทพวรมุนี เมื่อได้เวลาตามกำหนดการก็คือ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ ได้เดินทางมาถึง มจร ห้องห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนที่จะได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยตามลำดับ เสร็จแล้วก็ได้นั่ง ณ อาสสงฆ์ หลังจากนั้นตัวแทนคณาจารย์ ก็คือ พระครูสิริคณาภิรักษ์ ตัวแทนพระนิสิต ก็คือ พระครูผาสุกิจโกศล ซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์ นิสิตที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการและตั้งสมณศักดิ์ใหม่ เข้าถวายเครื่องสักการะ แด่ พระราชโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ พร้อมด้วยนายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าถวายเครื่องสักการะแด่ พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ตามลำดับ ในลำดับต่อมา นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ อ่านรายนาม คณาจารย์ นิสิตที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการและตั้งสมณศักดิ์ใหม่ทั้ง ๑๓ รูป พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา ต่อจากนั้น พระราชโมลี กล่าวสัมโมทนียกถา คณาจารย์ นิสิตถวายเครื่องไทยธรรม แด่ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นตัวแทนนิสิต มจร ศรีสะเกษ ทุกชั้นปีได้ถวายมุทิตาสักการะแด่ คณาจารย์ นิสิตที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ และตั้งสมณศักดิ์ใหม่ทั้ง ๑๓ รูปพระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร ซึ่งในช่วงสุดท้าย พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะกับนิสิตในช่วงท้ายของกิจกรรมเพื่อแนะแนวในส่วนของการศึกษาแก่นิสิต พร้อมด้วยเป็นการปัจฉิมนิเทศแก่คณาจารย์ นิสิต ก่อนที่จะสอบวัดผลประเมินผลในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๔ ด้วย

           ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้